Skip to content

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 17/8/2023

Welkom bij Gezond en gelukkig! Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website, diensten en alle daaraan gerelateerde activiteiten. Door onze website te bezoeken, te gebruiken of u in te schrijven voor onze diensten, stemt u in met deze voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze diensten.

Artikel 1. Definities

a. Gezond en gelukkig verwijst naar ons bedrijf, opgericht om blogs over gezondheid te schrijven en inkomsten te genereren via Affiliatemarketing.

b. GezondGelukkig.com verwijst naar onze online aanwezigheid, inclusief maar niet beperkt tot onze website, blogposts en andere digitale content.

Artikel 2. Gezondheidsinformatie en Affiliatemarketing

a. De inhoud op onze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als medisch advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voor medische vragen en advies.

b. Wij kunnen Affiliatelinks gebruiken in onze inhoud om producten of diensten aan te bevelen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, effectiviteit of veiligheid van producten of diensten die worden aangeboden via Affiliatelinks.

Artikel 3. Auteursrecht en Gebruiksrechten

Alle inhoud op onze website, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen en video’s, is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag deze inhoud niet kopiëren, reproduceren, verspreiden of aanpassen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 4. Beperking van Aansprakelijkheid

a. Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar wij garanderen niet de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op onze website.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van onze website, diensten of Affiliatelinks.

Artikel 5. Wijzigingen en Beëindiging

a. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op onze website zijn gepubliceerd.

b. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot onze website en diensten op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of op te schorten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en disclaimer

a. Gezond en Gelukkig is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van klant. Hieronder valt ook gevolgschade en/of immateriële schade door het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten Gezond en Gelukkig.

b. De informatie op www.gezondgelukkig.nl is met de meeste zorg samengesteld. Mocht er sprake zijn van foutieve informatie, dan is Gezond en Gelukkig niet aansprakelijk en kunnen bezoekers hier geen rechten aan ontlenen.

c. Alle door Gezond en Gelukkig gegeven adviezen en gedeelde kennis zijn geheel vrijblijvend. Over deze niet-bindende informatie verleent Gezond en gelukkig geen enkele garantie.

d. Voor het al dan niet opvolgen van adviezen, zoals in artikel 9.3 genoemd, kan Gezond en gelukkig niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Toegang tot de Website

a. Toegestane Gebruikers: De Website is uitsluitend bedoeld voor volwassenen die minimaal 18 jaar oud zijn en die geïnteresseerd zijn in gezondheid, inspiratie en motivatie voor een gezonde levensstijl. Door de Website te gebruiken, verklaart u dat u aan deze vereisten voldoet. Indien u niet voldoet aan de vereisten, mag u de Website niet gebruiken.

b. Registratie: Voor toegang tot bepaalde delen van de Website kan registratie vereist zijn. U stemt ermee in dat alle verstrekte informatie tijdig, accuraat en volledig is. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

Artikel 8. Inhoud

a. Eigendom: Alle inhoud op de Website, inclusief teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen, zijn eigendom van het Bedrijf of zijn gelicentieerde bronnen en worden beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

b. Gebruikersbijdragen: Gebruikers kunnen bijdragen leveren aan de Website, zoals reacties op blogs. Door bijdragen te plaatsen, verleent u het Bedrijf een onherroepelijke, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije licentie om uw bijdragen te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, distribueren, uitvoeren en tonen.

Artikel 9. Disclaimer van Garanties en Aansprakelijkheid

a. Inhoud: De inhoud van de Website wordt verstrekt “zoals deze is” en “zoals beschikbaar”. Het Bedrijf biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de inhoud voor een bepaald doel.

b. Beperking van Aansprakelijkheid: U begrijpt en stemt ermee in dat het Bedrijf, inclusief zijn functionarissen, directeuren, werknemers en gelieerde partijen, in geen geval aansprakelijk zal zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplarische of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website of de inhoud ervan.

Artikel 10. Extra gezondheidsinformatie

De informatie en de producten op Gezond en Gelukkig zijn nooit bedoeld als vervanging voor medische zorg of behandeling. Alle informatie en alle producten kunnen geen arts of zorgverlener vervangen. Als je de inhoud gaat toepassen dien je te overleggen met je arts of zorgverlener.

Alle informatie en alle inhoud van de artikelen op deze website worden niet samengesteld door artsen of zorgverleners. Neem bij klachten direct contact op met een gekwalificeerde arts of zorgverlener.

De inhoud van de artikelen en de producten van Gezond en Gelukkig dienen NIET als (professioneel) medisch advies. Ook niet als basis voor medisch advies, diagnose en/of behandeling. Gezond en Gelukkig betreft absoluut GEEN uitoefening der geneeskunde.

Overleg bij inname van supplementen of andere producten altijd eerst met een erkend arts of erkend apotheker.

Artikel 11. Toepasselijk recht

a. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Nederlandse recht. Ook wanneer de klant in het buitenland is gevestigd

b. In geval van een geschil tussen u en Gezond en gelukkig, stemt u in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbank in Alkmaar.

Bedankt voor uw bezoek aan Gezond gelukkig! Wij wensen u veel leesplezier en een gezonde levensstijl.

Door gebruik te maken van onze website en diensten, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van deze voorwaarden, dient u onze website niet te gebruiken. Neem bij vragen contact met ons op via onze afdeling ‘contact ons`

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish